PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Platební a storno podmínky pro účast na pobytových akcích
pořádaných Renatou Vodehnalovou, platné od 1. 1. 2023.

Rezervace

Pro rezervaci místa na akci, je třeba vždy uhradit uvedenou zálohu předem. V případě rezervace méně než 30 dní před konáním akce pak celou částku.
Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je zapotřebí, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.
Kapacita míst je omezena. V případě překročení této kapacity bude rezervační záloha vrácena.

 

Způsob platby

Záloha musí být uhrazena předem pro rezervaci místa. 30 dní před konáním akce se hradí zbývající doplatek převodem na účet na základě vystavené faktury.
Veškeré údaje k platbě budou zaslány emailem nebo jsou uvedeny u dané akce.

 

Zrušení účasti před začátkem akce

Při zrušení své účasti více jak 60 dní před konáním akce bude rezervační poplatek vrácen v plné výši. V případě zrušení své účasti méně jak 60 dní před konáním akce je rezervační poplatek nevratný a slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním kurzu. Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ale je možné za sebe najít náhradníka. Při zrušení účasti na akci méně jak 14 dní předem a pokud účastník za sebe nenajde náhradníka je povinen uhradit 100 % z ceny pobytu. Pro vaši jistotu a klid doporučuji uzavřít pojistku storna např. u Evropské pojišťovny (https://www.ervpojistovna.cz/cs/pojisteni-storna-zajezdu).

 

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

 

Zrušení kurzu

V případě zrušení kurzu ze strany lektorky má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, případně částky odpovídající rozsahu zrušení.

 

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Renatou Vodehnalovou.

 

Uchovávání poskytnutých osobních údajů a jejich využívání

Poskytnuté osobní údaje jako je jméno, e-mailová adresa a telefon jsou uchovávány tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Jsou uchovávány na dobu neurčitou a jsou využívány zejména k zajištění možnosti přihlašování na akce, sdělování informací souvisejících s kurzy, na které se subjekt údajů přihlásil, a ke sdělování informací o plánovaných akcích. Z odběru informací o plánovaných akcích se lze kdykoliv odhlásit.