PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

Platební a storno podmínky pro účast na pobytových akcích
pořádaných Renatou Vodehnalovou, platné od 1. 1. 2024.

 

Rezervace

Pro rezervaci místa na akci, je třeba vždy uhradit vystavenou fakturu dle splatnosti. U některých akcí lze rozdělit platbu do několika splátek. V případě rezervace méně než 30 dní před konáním akce je vždy nutné uhradit celou částku.
Proto, aby se daná akce mohla uskutečnit, je zapotřebí, aby byl s dostatečným předstihem proveden minimální počet rezervací.
Kapacita míst je omezena. V případě překročení této kapacity bude rezervační záloha vrácena.

 

Způsob platby

Celá platba, popř. její část, musí být uhrazena dle splatnosti faktury předem pro rezervaci místa. 30 dní před konáním akce se hradí, v případě rozdělení platby na splátky, zbývající doplatek převodem na účet na základě vystavené faktury.
Veškeré údaje k platbě budou zaslány emailem nebo jsou uvedeny u dané akce.

 

Zrušení účasti před začátkem akce

Zrušení své účasti více jak 60 dní před konáním akce je bez poplatků a platba bude vrácena v plné výši.  59 - 30 dní před akcí je poplatek za storno ve výši 50 % z celkové ceny. Méně jak 30 dní před akcí je pak poplatek ve výši 100 %.  Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka ale zajištění náhradníka místo sebe, bude účastníkovi navrácena celá výše poplatku. Pro vaši jistotu a klid doporučuji uzavřít pojistku storna např. u Evropské pojišťovny (https://www.ervpojistovna.cz/cs/pojisteni-storna-zajezdu).

 

Zrušení účasti během akce

Při přerušení účasti během akce ze strany účastníka se kurzovné nevrací.

 

Zrušení akce

V případě zrušení akce ze strany lektorky má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, případně částky odpovídající rozsahu zrušení.

 

Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Renatou Vodehnalovou.

 

Uchovávání poskytnutých osobních údajů a jejich využívání

Poskytnuté osobní údaje jako je jméno, e-mailová adresa a telefon jsou uchovávány tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Jsou uchovávány na dobu neurčitou a jsou využívány zejména k zajištění možnosti přihlašování na akce, sdělování informací souvisejících s kurzy, na které se subjekt údajů přihlásil, a ke sdělování informací o plánovaných akcích. Z odběru informací o plánovaných akcích se lze kdykoliv odhlásit.